Chương trình thi tốt nghiệp Cao học chiều 29/11

14g ngày 29/11/2021, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tốt nghiệp cho các học viên Cao học chuyên ngành Biểu diễn Piano Khóa 26: Hứa Nguyễn Bảo Nhi, Nguyễn Đình Anh Thư
Sau đây là một số hình ảnh báo cáo tốt nghiệp của các học viên: