Chương trình thi tốt nghiệp Cao học ngày 17/11

14g ngày 17/11/2021, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình thi tốt nghiệp cho các học viên Cao học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc: Trần Bình (Khóa 27), Nguyễn Tấn Quân (Khóa 27), Nguyễn Ngọc Tân (Khóa 26). 

Sau đây là một số hình ảnh chương trình thi của các học viên:
 
Hội đồng khoa học chương trình thi chiều 17-11 nhận hoa từ các học viên