Chương trình thi tốt nghiệp Cao học ngày 18/11

08g ngày 18/11/2021, tại Hội trường B, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình thi tốt nghiệp cho các học viên Cao học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc : Trần Thị Thiên Thanh (Khóa 26), Phan Minh Tiến (Khóa 27), Nguyễn Xuân Tùng (Khóa 27). 

Sau đây là một số hình ảnh chương trình thi của các học viên:


Hội đồng khoa học chương trình thi sáng 18-11 nhận hoa từ các học viên