Chương trình thi tốt nghiệp Cao học ngày 19/11

14g ngày 19 tháng 11 năm 2021, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cho các học viên Cao học khoá 26: Trần Thiên Lâm (chuyên ngành Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Sáo trúc), Lê Ngọc Niển (chuyên ngành Biểu diễn Guitare).

Sau đây là một số hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp của các học viên:
 

Hội đồng khoa học chương trình báo cáo tốt nghiệp học viên Trần Thiên LâmHội đồng khoa học chương trình báo cáo tốt nghiệp học viên Lê Ngọc Niển