Chương trình thi tốt nghiệp Cao học ngày 23-11

14g ngày 23 tháng 11 năm 2021, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cho các học viên Cao học chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc: Phan Thị Dịu (khóa 26), Phan Hữu Trung Kiệt (khóa 27).

Sau đây là một số hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp của các học viên:


 


Các học viên và Hội đồng khoa học chương trình thi chiều 23/11