Chương trình thi tốt nghiệp Cao học ngày 24/11

8g ngày 24 tháng 11 năm 2021, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cho học viên Cao học chuyên ngành Biểu diễn Piano - Nguyễn Trương Ngọc Trân (khóa 27)

Sau đây là một số hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp của học viên:
 

Hội đồng khoa học chương trình tốt nghiệp Cao học sáng 24-11