Chương trình thi tốt nghiệp Cao học sáng 29/11

8g30 sáng ngày 29/11/2021, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tốt nghiệp cho các học viên Cao học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc : Đinh Duy Chương (Khóa 27), Nguyễn Lưu Thành (Khóa 26).
Sau đây là một số hình ảnh báo cáo tốt nghiệp của các học viên:
 

Các học viên nghe nhận xét của Hội đồng Khoa học