Chương trình tốt nghiệp Cao học ngày 22/11

14g ngày 22/11/2021, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức thi giữa kỳ và tốt nghiệp cho các học viên Cao học khóa 28. Sau đây là hình ảnh tốt nghiệp chương trình biểu diễn của học viên Đinh Trọng Hiền, chuyên ngành Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Thanh nhạc.