Chương trình tốt nghiệp Cao học ngày 29/10

14g ngày 29/10/2021, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cho các học viên khóa 26: Lê Công Nam Anh (chuyên ngành Biểu diễn Guitare), Lưu Hoàng Minh Châu (chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc. Sau đây là một số hình ảnh chương trình thi của các học viên: