Chương trình tốt nghiệp Cao học ngày 30/10

8g sáng ngày 30/10/2021, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cho các học viên khóa 26: Đỗ Việt Anh (chuyên ngành Biểu diễn Piano), Đinh Diệp Phương (chuyên ngành Âm nhạc học). Sau đây là một số hình ảnh chương trình thi của các học viên: