Công bố Quyết định bổ nhiệm các vị trí chức vụ phụ trách công tác tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh từ tháng 5/2024

Sáng ngày 08/5/2024, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh công bố Quyết định bổ nhiệm các vị trí chức vụ phụ trách công tác tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh từ tháng 5/2024. 
Tham dự buổi công bố Quyết định có sự hiện diện của Ban lãnh đạo Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và các Trưởng, Phó phụ trách các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
Các vị trí được phân công bổ nhiệm như sau:
     - Ông Huỳnh Văn Bằng - Giảng viên Khoa Jazz-Pop-Rock và Công nghệ âm nhạc giữ chức vụ Tổ trưởng Bộ môn Thanh nhạc nhạc nhẹ Khoa Jazz-Pop-Rock và Công nghệ âm nhạc (Quyết định số 365/QĐ-NVHCM).
     - Ông Bùi Ngọc Lâm - Tổ trưởng Tổ Kiến thức âm nhạc Trung cấp Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Kiến thức âm nhạc Đại học Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học (Quyết định số 366/QĐ-NVHCM).
     - Ông Vũ Hoàng Diệp - Giảng viên Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Kiến thức âm nhạc Trung cấp Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học (Quyết định số 367/QĐ-NVHCM).
     - Bà Nguyễn Phương Hạnh - Giảng viên đệm Piano Khoa Thanh nhạc giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ đệm Piano Khoa Thanh nhạc (Quyết định số 368/QĐ-NVHCM).
     - Ông Phạm Chí Công - Giảng viên Khoa Văn hoá, và Kiến thức cơ bản giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Kiến thức đại cương Khoa Văn hóa và Kiến thức cơ bản (Quyết định số 369/QĐ-NVHCM).
     - Ông Phan Hồng Quang - Tổ trưởng phụ trách Phòng Công tác HS-SV kiêm nhiệm chức vụ Tổ trưởng Bộ môn Organ Khoa Jazz-Pop-Rock và Công nghệ âm nhạc (Quyết định số 370/QĐ-NVHCM).
     - Ông Đặng Trí Dũng - Giảng viên Khoa Văn hóa và Kiến thức cơ bản giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ Piano Phổ thông Khoa Văn hóa và Kiến thức cơ bản (Quyết định số 371/QĐ-NVHCM).
     - Bà Võ Thuỵ Ngọc Tuyền - Giảng viên Khoa Thanh nhạc giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc (Quyết định số 372/QĐ-NVHCM).

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:
 

Bà Huỳnh Thị Ngọc Phượng - Trưởng Phòng Hành chính, Tổng hợp công bố các Quyết định bổ nhiệmBan giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao Quyết định cho các giảng viên phụ trách các công tác tại Nhạc viện từ tháng 5/2024Ban chủ nhiệm các Khoa, trao hoa chúc mừng các giảng viên được phân công nhiệm vụ mới,