Công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm - Quyết định tuyển dụng, phân công người hướng dẫn tập sự, hợp đồng làm việc cho 37 viên chức và Kết nạp công đoàn viên.

Sáng nay, 08 tháng 4 năm 2021, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm; Quyết định tuyển dụng, phân công người hướng dẫn tập sự, hợp đồng làm việc cho 37 viên chức và Kết nạp cho 18 công đoàn viên.
Tham dự buổi công bố và trao quyết định có sự hiện diện của Chủ tịch Hội đồng trường - ông Trần Minh Đặng, Ban giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh; trưởng, phó phụ trách các bộ phận, 37 viên chức nhận quyết định và các công đoàn viên Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
- 04 Quyết định bổ nhiệm được trao cho các cán bộ chủ chốt: ông Trần Đinh Lăng - Phó Trưởng khoa Phụ trách Khoa Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học (QĐ-229/QĐ-NVHCM), bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Jazz-Pop-Rock và Công nghệ âm nhạc (QĐ-228/QĐ-NVHCM), bà Đinh Xuân Bảo Ngọc - Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lương giáo dục (QĐ-227/QĐ-NVHCM), bà Nguyễn Thị Hải Phượng - Trưởng khoa Âm nhạc truyền thống (QĐ-226/QĐ-NVHCM).
- Quyết định tuyển dụng được trao cho 37 viên chức và người hướng dẫn tập sự, hợp đồng làm việc ở các bộ phận: Hành chính, Tổng hợp; Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Công tác học sinh - sinh viên; Trung tâm biểu diễn; Trung tâm năng khiếu; Khoa Thanh nhạc; Khoa Piano; Khoa Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học; Khoa Văn hóa và Kiến thức cơ bản, Khoa Nhạc cụ phương Tây, Khoa Jazz-Pop-Rock và Công nghệ âm nhạc.
- Cũng trong buổi công bố và trao quyết định bổ nhiệm, tuyển dụng, phân công người hướng dẫn tập sự, hợp đồng làm việc, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh kết nạp thêm 18 công đoàn viên vào đội ngũ công đoàn cơ sở.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi công bố quyết định và kết nạp công đoàn viên:


Ban giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao Quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ phụ trách các Khoa: Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học, 
Khoa Jazz-Pop-Rock và Công nghệ âm nhạc, Khoa Âm nhạc truyền thống; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lương giáo dục ThS. NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Quyền Giám đốc Nhạc viện - trao Quyết định cho các viên chức thuộc bộ phận Hành chính, Tổng hợp


Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh - ThS.Nguyễn Mỹ Hạnh trao Quyết định cho các viên chức
thuộc bộ phận Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tếChủ tịch Hội đồng trường - ông Trần Minh Đặng - trao Quyết định cho các viên chức thuộc bộ phận Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dụcThS. NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Quyền Giám đốc Nhạc viện - trao Quyết định cho các viên chức thuộc bộ phận Công tác học sinh - sinh viênBí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh - ThS.Nguyễn Mỹ Hạnh trao Quyết định cho các viên chức
thuộc Trung tâm biểu diễn


ThS. NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Quyền Giám đốc Nhạc viện - trao Quyết định cho các viên chức thuộc Trung tâm năng khiếu


Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh - ThS.Nguyễn Mỹ Hạnh trao Quyết định cho các viên chức
thuộc Khoa Piano


ThS. NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Quyền Giám đốc Nhạc viện - trao Quyết định cho các viên chức thuộc Khoa Thanh nhạc


Chủ tịch Hội đồng trường - ông Trần Minh Đặng - trao Quyết định cho các viên chức thuộc Khoa Âm nhạc truyền thống


Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh - ThS.Nguyễn Mỹ Hạnh trao Quyết định cho các viên chức
thuộc Khoa Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học


ThS. NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Quyền Giám đốc Nhạc viện - trao Quyết định cho các viên chức thuộc Khoa Văn hóa và Kiến thức cơ bản


Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh - ThS.Nguyễn Mỹ Hạnh
trao Quyết định cho viên chức thuộc Khoa Jazz-Pop-Rock và Công nghệ âm nhạc 


ThS. NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Quyền Giám đốc Nhạc viện - trao Quyết định
cho viên chức thuộc Khoa Nhạc cụ phương Tây (bộ môn Guitare)


ThS. NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Quyền Giám đốc Nhạc viện - phát biểu tại buổi trao quyết địnhBí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh - ThS.Nguyễn Mỹ Hạnh phát biểu tại buổi trao quyết định
Ban giám đốc Nhạc viện, Ban chấp hành Công đoàn cùng 18 Công đoàn viên tại lễ kết nạp


Toàn thể cán bộ, viên chức và các công đoàn viên tham dự lễ công bố và trao quyết định