Công bố và trao quyết định Phó trưởng Phòng phụ trách P. Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - Công bố trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Sáng 27/5/2021, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về việc giao nhiệm vụ và bổ nhiệm cán bộ.

Tham dự buổi công bố có sự hiện diện của ông Trần Minh Đặng-Chủ tịch Hội đồng trường Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, ông Hoàng Ngọc Long - Quyền Giám đốc Nhạc viện, bà Nguyễn Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh; cùng các cán bộ, trưởng, phó phụ trách các bộ phận trực thuộc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình công bố và trao quyết định về việc:
   - Giao nhiệm vụ Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế cho ông Bùi Hữu Quốc Hùng - Phó trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (Quyết định số 485/QĐ-NVHCM); 
   - Công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh cho bà Huỳnh Thị Thu Hiền - Phó Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp (Quyết định số 1562/QĐ-BVHTTDL).
 
Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: 
 
Công bố và trao quyết định giao nhiệm vụ Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Quyền Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh - ThS.NSƯT. Hoàng Ngọc Long
trao quyết định cho Đ/c Bùi Hữu Quốc HùngChủ tịch Hội đồng trường, Ban giám đốc Nhạc viện trao hoa chúc mừng ThS. Bùi Hữu Quốc HùngBan giám đốc cùng các cán bộ Nhạc viện chúc mừng ông Bùi Hữu Quốc Hùng


Công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh


Phó giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh - ThS. Nguyễn Mỹ Hạnh công bố quyết định bổ nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuyền Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh - ThS.NSƯT. Hoàng Ngọc Long trao quyết định bổ nhiệm
Phó giám đốc Nhạc viện Chủ tịch Hội đồng trường, Ban giám đốc Nhạc viện trao hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí MinhTân Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh - ThS.Huỳnh Thị Thu Hiền phát biểu tại lễ công bốThS.NSƯT. Hoàng Ngọc Long - Quyền Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh - chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm


Các cán bộ, trưởng, phó các bộ phận tham dự lễ công bố và trao quyết định