Công đoàn Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng quà cho công nhân, lao động khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Sáng 27/01/2024, Công đoàn Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình Tặng quà cho công nhân, lao động khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Trao tặng Giấy khen của Ban thường vụ Công đoàn Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các đoàn viên công đoàn tiêu biểu năm 2023.

Sau đây là một số hình ảnh đoàn viên công đoàn Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhận quà tết và giấy khen của chương trình:


Công đoàn viên Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh (thứ 2,3,4 từ phải sang) nhận quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn
trong chương trình Tặng quà cho công nhân, lao động khó khăn.


Công đoàn viên Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh (thứ 4 từ trái sang) nhận quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn
trong chương trình Tặng quà cho công nhân, lao động khó khăn.


Công đoàn viên Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh (thứ 2,3,4 từ trái sang) nhận quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn
trong chương trình Tặng quà cho công nhân, lao động khó khăn.
Công đoàn viên Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh (thứ 2 , 6, 7, 8 từ trái sang) nhận Giấy khen của Ban thường vụ Công đoàn
Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao cho các đoàn viên công đoàn tiêu biểu năm 2023.