Công đoàn Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tham dự họp mặt Kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Kỷ niệm 11 năm Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 do Công đoàn Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức

8g ngày 21/3/2023, Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tham dự họp mặt kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và kỷ niệm 11 năm Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 do Công đoàn khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hội trường Nhà hàng Đoàn viên. 
Chương trình nhằm tuyên dương nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp trên cơ sở năm 2022 và sinh hoạt với chuyên đề "Hạnh phúc gia đình - khởi đi từ sự cân bằng và tử tế".
Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP. Hổ Chí Minh đạt Giải Nhì Hội thi ảnh online "Khoảnh khắc đẹp hoạt động nữ công Công đoàn" chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2023. và 6 Công đoàn viên Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhận danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp trên cơ sở năm 2022 (gồm các công đoàn viên: Lê Thị Thu Chà, Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, Trần Ánh Minh, Đinh Xuân Bảo Ngọc, Trương Thị Chiêu Uyên, Trịnh Lê Vân).

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: 
 

Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP. Hổ Chí Minh (thứ 7 từ trái sang) nhận Giải Nhì Hội thi ảnh online "Khoảnh khắc đẹp hoạt động nữ công Công đoàn"Các Công đoàn viên Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh (thứ nhất và thứ hai từ phải sang) đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp trên cơ sở năm 2022Công đoàn viên Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh (đứng thứ 5) đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp trên cơ sở năm 2022