Cuộc thi Guitar quốc tế Sài Gòn 2023 - Bảng dưới 18 tuổi

14g, 03/11/2023, Cuộc thi Guitar quốc tế Sài Gòn 2023 - Bảng dưới 18 tuổi chính thức bắt đầu.
Tham gia dự thi Bảng dưới 18 tuổi gồm các em: Hồ Việt Tuấn, Bùi Hồng Phúc, Trần Trung Hiếu, Đoàn Vũ Khoa, Trần Hữu Anh Khoa, Lê Gia Thy, Nguyễn Trọng Duy Anh, Chong Shung Ee (Malaysia), Phan Nam Anh, Sosuke Sakagami (Nhật Bản), Nutthchai Chaivanich (Thái Lan).

Chương trình thi:
Hồ Việt Tuấn: J.S Bach – Fuga - a moll/ M. Giuliani - Rondoletto
Bùi Hồng Phúc: Nicolo Paganini - Sonata No. 6 Op. 3
Trần Trung Hiếu: Mauro Giuliani - Grande Ouverture Op. 61/ Roland Dyens – Fuoco  (Libra Sonatine)
Trần Hữu Anh Khoa: F. Tarrega - Lagrima/ J.S. Bach – Bourree BWV. 996/ Pernambuco - Sound of Bells.
Lê Gia Thy: Mauro Giuliani - Dance Rondo/ Julio Sagreras - Maria Luisa/ Johann Sebastian Bach - Bourrée in E minor/ Nicolo Paganini - Sonatina.
Nguyễn Trọng Duy Anh: J.S Bach - Fuga from BWV. 998/ M. Giuliani - Variations on a theme by Händel.
Chong Shung Ee (Malaysia): Handel by Mauro Giuliani -  Variationen über ein Thema bin G.F.
Phan Nam Anh: Villa- Lobos - Prelude No.1/ Francisco Terrega - Recuerdos de la Alhambra.
Sosuke Sakagami (Japan): Agustin Barrios – La Catedral (2nd,3rd Movement)/ Isaac Albeniz – Sevilla.
Nutthachai Chaivanich (Thái Lan): Manuel M. Ponce - Sonata III : II . Chanson III. Alegro non troppo.

Sau đây là một số hình ảnh Bảng dưới 18 tuổi: