Cuộc thi Guitar quốc tế Sài Gòn 2023 - Bảng Hòa tấu guitar

18g ngày 03/11/2023, Cuộc thi Guitar quốc tế Sài Gòn 2023 - Bảng Hòa tấu guitar chính thức bắt đầu.
Tham gia dự thi Bảng Hòa tấu guitar gồm các nhóm guitar hòa tấu: The Road, Saigon Guitar Ensemble, Anh Quân – Thiên Phát, Bright Bloom, 4.13 Guitar Quartet (Indonesia), Keat Hwa High School (Malaysia), Fortune Guitar Quartet.

Chương trình thi:
The Road: Francis Kleynjans Op. 139 - Les 4 Points cardinaux ( I .Nord , II Sud , III Est, IV Ouest)/ Hương Xưa - Cung Tiến (arr. : Lê Xuân Hoàng).
Saigon Guitar Ensemble: F.M. Alvarez - La Partida/ Jürg Kindle - Tirandosaurus.
Anh Quân – Thiên Phát: Ferdinando Carulli - Serenata Op.96 No. 1.
Bright Bloom: Christian Gottlieb Scheidler- Sonata in D.
4.13 Guitar Quartet: Camille Saint-Saëns - Danse Macabre (arr. Louis Trépanier)/ Paulo Bellinati - A Furiosa.
Keat Hwa High School: The Love Eterne - Liang Zhu/ Reel de Port-Daniel - Game of Thrones.
Fortune Guitar Quartet: Francis Kleynjans - Les 4 points cardinaux/ Manuel de Falla - La Vida Breve.
Các hoạt động trong ngày kế tiếp diễn ra Liên hoan và Cuộc thi Guitar quốc tế Sài Gòn 2023: 
04/11: 09g – Cuộc thi guitar – Bảng Không chuyên dưới 13 tuổi.
           13g – Cuộc thi guitar – Bảng Không chuyên.
            20g – Hòa nhạc

Sau đây là một số hình ảnh Bảng Hòa tấu guitar: