Cuộc thi Guitar quốc tế Sài Gòn 2023 - Bảng Không chuyên

13g ngày 04/11/2023, Cuộc thi Guitar quốc tế Sài Gòn 2023 - Bảng Không chuyên chính thức bắt đầu.
Tham gia dự thi Bảng Không chuyên gồm các thí sinh: Nguyễn Thị Minh Phúc, Nguyễn Phúc, Phạm Đình Tuấn, Nguyễn Văn Hồ, Nguyễn Tấn Minh Khang, Lê Minh Ngọc, Võ Hoàng Yến Vy, Võ Hồng Hoàng Yến, Lê Đình Sơn, Đặng Trần Trình, Nguyễn Quốc Thuận, Võ Thị Lưu Phương, Lưu Vĩnh Thiện, Nguyễn Thái Trung, Phạm Văn Cẩm, Trần Hữu Anh Khoa, Trần Lê Gia Phạm, Hoàng Tôn Bửu Chánh, Nguyễn Lân, Dương Dũng Tiến, Nguyễn Kim Anh Bằng.

Chương trình thi:
Nguyễn Thị Minh Phúc: Luigi Mozzani - Feste Lariane/ Viktor Kozlov - Ballata per Elena bellissima.
Nguyễn Văn Hồ: J.S.Bach - Allemande (Lute suite No.1 - BWV 996)/ G.Sanz - Folias.
Nguyễn Tấn Minh Khang: Six Lute Pieces of the Renaissance (arr. Chilesotti).
Lê Minh Ngọc: Frédéric Chopin - Vals/ Agustín Barrios Mangoré -  Allegro 'La Catedral'.
Võ Hoàng Yến Vy:Isaac Albeniz - Asturias.
Võ Hồng Hoàng Yến: H. Villa-Lobos - Prelude No.4/ J.S. Bach - Bourree (BWV. 996).
Lê Đình Sơn: Mauro Guiliani - Gary Owen (with variations)/ F. Tarrega - Maria.
Đặng Trần Trình: Augustin Barrios Mangore - La Ultima Cancion.
Nguyễn Quốc Thuận: Francisco Tárrega -  Recuerdos de la Alhambra/ J.S Bach - Prelude in D minor.
Võ Thị Lưu Phương: E Sainz de la Maza - Campanas Del Alba
Lưu Vĩnh Thiện: Luiz Bonfá (arr: Baden Powell)- Manhã de Carnaval/ Simone lannarelli - L'untimo Caffe Insieme.
Nguyễn Thái Trung: Agustin Barrios -  Choro de Saudade.
Phạm Văn Cẩm: Sabicas (doighté par Hoang Truoc Thuc & Cam Sanh) - Con Salero y Gabo_en Em.
Trần Hữu Anh Khoa: J.S. Bach - Bourree/ Pernambuco - Sound of Bells.
Trần Lê Gia Phạm: Francisco Tarrega - Gran Vals.
Hoàng Tôn Bửu Chánh: Sérgio Assad - Farewell (from Summer Garden Suite)/ João Pernambuco - Sons de carrilhões.
Nguyễn Lân: Jiri Jirma -  Simplicitas (Baden Jazz Suite).
Dương Dũng Tiến: Agusin Barrios – Mazurka Appassionata.
Nguyễn Kim Anh Bằng: J. S. Bach - Gavotte 1&2, BWV.1012/ Francisco Tarrega - Las Dos Hermanitas.

Sau đây là một số hình ảnh Bảng Không chuyên :