Cuộc thi Guitar quốc tế Sài Gòn 2023 - Bảng Không chuyên dưới 13 tuổi

09g, 04/11/2023, Cuộc thi Guitar quốc tế Sài Gòn 2023 - Bảng Không chuyên dưới 13 tuổi chính thức bắt đầu.
Tham gia dự thi Bảng Không chuyên dưới 13 tuổi gồm các em: Lê Minh Triết, Trần Xuân Lâm, Nguyễn Anh Khoa, Bùi Minh Triết, Võ Hoàng Anh, Vũ Phạm Thế Anh, Vũ Quốc Kiên, Huỳnh Nguyễn Minh Khôi, Trần Thế An, Nguyễn Công Lập, Trần Hữu Anh Khoa, Trịnh Bình Minh, Võ Vân Khanh, Văn Thiều Quang, Nguyễn Hoàng.

Chương trình thi:
Lê Minh Triết: Romance De Amor
Trần Xuân Lâm: Mauro Giuliani - Larghetto Op. 50 No. 47/ Gerard Montreuil – Miami/ Francis Kleynjans - Valse Choro Op. 64, No. 1/ Domingo Smenzato - Choros.
Nguyễn Anh Khoa: Allegro (Suzuki volume 2)/ Bartolome Calatayu – Waltz No.l/ Banya (arr. Skyguitar) - Beethoven Virus.
Bùi Minh Triết: Trad. French Sur le pont d’Avignon, arr. Richard Wright/ Nick Walker - Spanish Knights.
Võ Hoàng Anh: Francisco Tárrega - Capricho Árabe.
Vũ Phạm Thế Anh: Nick Walker - Spanish Knights/ F. Carulli: Ecossaise No. 5 from 24 pieces, Op. 121/ Jasmine Flower (Arr. by Peter Batchelar)/ Sur le pont d'Avignon (Trad. French)
Vũ Quốc Kiên: F. Carulli - Etude No.18 Op. 241/ Klaus Badelt - He’s a pirate.
Huỳnh Nguyễn Minh Khôi: Cancion-Mar Andes -  Romance/ Greensleeves-Tradition English.
Nguyễn Công Lập: Natalia.
Trần Hữu Anh Khoa: Bach - Bourree BWV. 996/ J. Pernambuco - Sound of Bells.
Trịnh Bình Minh: F. Tarrega - Etude Brillante/ A. Piazzolla - Verano Porteno.
Văn Thiều Quang: TimPells - Celtic Blue/ G.Moustaky - Natalia/ David Cottam - Peppermint Rag.
Nguyễn Hoàng: F. Carulli - Appegio 8 note Etude 18/ Julio Sagreras - Maria Luisa.

Sau đây là một số hình ảnh Bảng Không chuyên dưới 13 tuổi: