Đại diện Khoa Piano Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và chuyến công tác tại Học viện Âm nhạc Krakow-Ba Lan

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa hai trường đào tạo âm nhạc, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Học viện âm nhạc Krakow-Ba Lan, đầu tháng 5/2023, ThS. Nguyễn Thùy Yên - Phó trưởng Khoa Piano Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh đã có chuyến công tác và giảng dạy lớp masterclass tại Học viện âm nhạc Krakow, Ba Lan. 
Với sự hỗ trợ từ quỹ ERAMUS+, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Học viện âm nhạc Krakow đã tiến hành các chương trình trao đổi, phát triển đào tạo, diễn tấu và nghiên cứu âm nhạc trong thời gian qua. Trên nền tảng của mối quan hệ hợp tác hiệu quả và chặt chẽ, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Học viện âm nhạc Krakow thống nhất tiếp tục các chương trình hợp tác dài hạn trong tương lai nhằm xây dựng, mở rộng hoạt động hợp tác trong và ngoài khuôn khổ ERASMUS+.
 

ThS. Nguyễn Thùy Yên - Phó Trưởng khoa Piano và ThS. Võ Ngọc Diệu Tịnh -
Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế trong chuyến công tác
tại Học viện Âm nhạc Krakow