Đại hội chi bộ 3 Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025

Vào 9g ngày 28/7/2022, tại Phòng họp Sảnh Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội chi bộ 3, lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự Đại hội chi bộ 3 có sự hiện diện của Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh -  Bí thư Đảng ủy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh; Đảng ủy viên chi bộ 3 và đại diện các chi bộ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội gồm 3 đồng chí: Đ/c Huỳnh Thị Thu Hiền, Đ/c Hoàng Thị Thủy và Đ/c Khúc Đạo Minh.
Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử, bầu cử chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khoá mới và thông qua Nghị quyết đại hội chi bộ 3.

Một số hình ảnh của Đại hội chi bộ 3:


Đ/c Huỳnh Thị Thu Hiền đọc Báo cáo chính trị chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020-2022


Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng ủy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022-2025


Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng ủy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Đ/c Huỳnh Thị Thu Hiền - Bí thư chi bộ 3
trao hoa chúc mừng Đảng viên mới