Đại hội Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028

8g ngày 15/3/2023, Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII tại Hội trường A Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
Đại hội có sự tham dự của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh:
 • Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
 • Đ/c Hoàng Ngọc Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
 • Đ/c Trần Minh Đặng, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng trường.
Về phía lãnh đạo Công đoàn Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có sự hiện diện của:
 • Đ/c Trần Nhật Sinh – Chủ tịch Công đoàn Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Bà Huỳnh Thị Thu Hiền – Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở  Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh.
 • Ông Nguyễn Bình Bắc - Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần In Trần Phú.
 • Ông Đỗ Văn Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
Và 139 công đoàn viên Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
Đại hội Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm. Đại hội tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua các dự thảo báo cáo: Báo cáo của Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh tổng kết các hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn khóa XVII nhiệm kỳ 2017-2022.   
Đại hội tiến hành dân chủ, đúng quy định bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XVIII gồm 07 đồng chí:
 1. Đ/c Nguyễn Thùy Yên.
 2. Đ/c Trần Ánh Minh.
 3. Đ/c Phan Hồng Quang.
 4. Đ/c Nguyễn Tự Quốc Đạt.
 5. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hoài.
 6. Đ/c Hoàng Thị Thủy.
 7. Đ/c Phạm Nguyễn Anh Vũ.
Và bầu thông qua danh sách các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.
Tổng kết các hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 trao giấy khen, khen thưởng cho các Công đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng công đoàn Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
Đại hội quyết nghị nhất trí với 4 nhiệm vụ chủ yếu của Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028:
+ Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động.
+ Tích cực tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách; động viên CNVC-LĐ nâng cao hiệu quả lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Thành phố, của Ngành.
+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, đạo đức, lối sống; vận động VC-NLĐ nỗ lực học tập nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với  việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
+  Đổi mới cách thức tập hợp đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh.
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống của Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP.HCM, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh đã đề ra.

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội: 


 

Đ/c Nguyễn Thùy Yên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022 báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội


Đ/c Trần Nhật Sinh – Chủ tịch Công đoàn Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Đại hội.


Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội.Ban kiểm phiếu làm việc tại Đại hộiCác công đoàn viên Nhạc viện nhận giấy khen, khen thưởng Công đoàn viên đạt thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua xây dựng công đoàn Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.Đ/c Trần Nhật Sinh – Chủ tịch Công đoàn Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh 
trao hoa cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Nhạc viện nhiệm kỳ 2017-2022


Đ/c Trần Nhật Sinh – Chủ tịch Công đoàn Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đ/c Hoàng Ngọc Long -  Phó Bí thư Đảng ủy, Q.Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
trao hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028Đ/c Trần Ánh Minh, Ban thư ký Hội nghị đọc thông qua dự thảo nghị quyết công đoàn cơ sở Nhạc viện TP Hồ Chí Minh lần thứ XVIII.