Đảng bộ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh kết nạp Đảng viên mới cho các chi bộ 03 và 04

08g30 sáng ngày 10/11/2023, Đảng bộ cơ sở Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh làm lễ kết nạp cho các Đảng viên mới tại hội trường B Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
Tham dự lễ kết nạp có sự hiện diện của:
- Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh 
- Đ/c Trần Minh Đặng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng trường.
Và các Đ/c Ủy viên, Đảng viên của các chi bộ 03 và 04. 
04 Đảng viên mới thuộc chi bộ 3 và chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Nhạc viện làm lễ kết nạp gồm các Đ/c: Nguyễn An Hòa, Lê Thu Hà, Ngô Minh Nghĩa và Nguyễn Hoàng Tuấn.

Sau đây là một số hình ảnh lễ kết nạp:

Chi bộ 3 Đảng bộ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
 

Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao Quyết định cho Đảng viên mới chi bộ 3: Nguyễn An HòaĐ/c Trần Minh Đặng - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng trường trao hoa chúc mừng Đảng viên mớiBan chấp hành Đảng ủy và các Đảng viên chi bộ 3 tham dự lễ kết nạp Đảng viên mớiChi bộ 4 Đảng bộ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh


Đ/c Phan Hồng Quang - Bí thư chi bộ 4 trao Quyết định cho Đảng viên mới: Lê Thu HàĐ/c Nguyễn Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao hoa chúc mừng Đảng viên mớiĐ/c Phan Hồng Quang - Bí thư chi bộ 4 trao Quyết định cho Đảng viên mới: Nguyễn Minh NghĩaĐ/c Trần Minh Đặng - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng trường trao hoa chúc mừng Đảng viên mớiĐ/c Phan Hồng Quang - Bí thư chi bộ 4 trao Quyết định cho Đảng viên mới: Nguyễn Hoàng Tuấn.Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trao hoa chúc mừng Đảng viên mớiĐ/c Nguyễn Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng các Đảng viên mới của hai chi bộBan chấp hành Đảng ủy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và các Đảng viên tham dự lễ kết nạp