Đảng ủy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2023 và Công tác tổng kết xây dựng Đảng năm 2022

Sáng 01/3/2023, tại Hội trường A Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2023 và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 
Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2023 có nội dung về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh". 
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, Đảng ủy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh vinh dự nhận Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 (Quyết định số 340/QĐ/ĐUK) và Giấy khen thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2022 (Quyết định số 341/QĐ/ĐUK).
 


Đ/c Nguyễn Mỹ Hạnh  - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh thay mặt Đảng ủy Nhạc viện nhận Giấy khen
do Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng