Danh mục sách mới - cập nhật từ tháng 9 đến tháng 12

Từ tháng 9 đến tháng 12/2020, Trung tâm Thông tin-Thư viện Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhận được các nguồn sách hỗ trợ từ Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số VIệt Nam, TS. Đặng Ngọc Giang Quân và một số cá nhân khác trao tặng hỗ trợ công tác nghiên cứu, đào tạo, biểu diễn tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. 
Trung tâm Thông tin-Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc danh mục chi tiết dưới đây:Ngày 25 tháng 01 năm 2021