Danh mục tài liệu mới (cập nhật từ tháng 2-tháng 5/2020) tại Trung tâm Thông tin-Thư viện

Trung tâm Thông tin-Thư viện Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã gửi tặng tài liệu chuyên ngành âm nhạc hỗ trợ công tác nghiên cứu, đào tạo và biểu diễn tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Danh mục các tài liệu mới (cập nhật từ tháng 2-tháng 5/2020).