Danh mục tài liệu mới (cập nhật từ tháng 6-tháng 8/2020)

Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2020, Trung tâm Thông tin-Thư viện Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhận được các nguồn sách tài trợ từ các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ công tác đào tạo, biểu diễn, nghiên cứu khoa học tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. 
Thư viện kính giới thiệu cùng bạn đọc danh mục các tài liệu mới cập nhật tại Trung tâm Thông tin-Thư viện và chân thành cảm ơn các hỗ trợ vô cùng quý báu. 

Bạn đọc có thể truy cập vào đường link sau để xem chi tiết Danh mục.