Danh mục tài liệu mới (từ tháng 2/2020) do các tổ chức, cá nhân gửi tặng Trung tâm Thông tin-Thư viện Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Thông tin-Thư viện Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã gửi tặng tài liệu chuyên ngành âm nhạc hỗ trợ công tác nghiên cứu, đào tạo và biểu diễn tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Thư viện trân trọng giới thiệu danh mục các tài liệu đến bạn đọc: