Đêm nhạc phim Rhythm & Groove - Chương trình biểu diễn học vụ của HS-SV Khoa Jazz-Pop-Rock và Công nghệ âm nhạc

 
Thời gian: 17g30, Thứ Sáu ngày 12/5/2023 - Suất 1
                  20g , Thứ Sáu ngày 12/5/2023 - Suất 2
Khán thính giả có thể chọn xem 01 trong 02 suất diễn (nội dung chương trình như nhau).
Địa điểm: Phòng Hòa nhạc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh