GS. Tsunoda Kazuhiro trao tặng tài liệu chuyên ngành Thanh nhạc

Trong chương trình giảng dạy masterclass tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, ngày 28/11, được sự hỗ trợ của bộ phận đối ngoại, GS. Tsunoda Kazuhiro đã có chuyến viếng thăm và trao tặng 2 tài liệu là bản phổ của các tác phẩm: “La Traviata” - Verdi và “Don Giovani” – W.A Mozart cho Trung tâm Thông tin-Thư viện, hỗ trợ nguồn tài liệu giảng dạy thanh nhạc (hợp xướng) tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Sau đây là hình ảnh buổi trao tặng tài liệu:
 

GS. Tsunoda Kazuhiro (bên trái) trao tặng tài liệu cho ThS. Trương Thị Chiêu Uyên - Giám đốc Trung tâm Thông tin-Thư viện