Hình ảnh buổi biểu diễn thanh nhạc giữa GS. Tsunoda Kazuhiro và các sinh viên Khoa Thanh nhạc


 

Bộ phận đối ngoại trao quà lưu niệm cho GS. Tsunoda Kazuhiro và các nghệ sĩ, giảng viên tham gia chương trình


Sinh viên khoa Thanh nhạc tham gia biểu diễn trong chương trình