Hình ảnh buổi masterclass tại Khoa Piano do nghệ sĩ Vincent Adragna giảng dạy

14g ngày 25-5-2022, tại Văn phòng Khoa Piano Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh diễn ra buổi masterclass do nghệ sĩ Vincent Adragna phụ trách giảng dạy. Tham dự buổi masterclass của nghệ sĩ Vincent Adragna có sự tham dự của Ban chủ nhiệm Khoa Piano, giảng viên và các em học sinh, sinh viên Khoa Piano. 

Sau đây là một số hình ảnh buổi masterclass:

 

Nghệ sĩ piano Vincent Adragna


Nghệ sĩ Vincent Adragna giảng dạy cho các em học sinh, sinh viên tham gia lớp họcBan chủ nhiệm Khoa Piano, giảng viên và các em học sinh, sinh viên Khoa Piano tham dự lớp masterclass