Hình ảnh các lớp masterclass Khoa Dây - tháng 3/2024

Sáng 22/3/2024, các nghệ sĩ, giảng viên: Nardo Poy (viola)  và Elizabeth Chang (violon) giảng dạy masterclass tại Khoa Dây Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. 

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình masterclass tại Khoa Dây:


Nghệ sĩ Nardo Poy giảng dạy masterclass cho học sinhNghệ sĩ Nardo Poy giảng dạy masterclass cho học sinh
 

Nghệ sĩ Elizabeth Chang giảng dạy masterclass cho học sinhNghệ sĩ Elizabeth Chang giảng dạy masterclass cho học sinh