Hình ảnh các lớp masterclass tại Khoa Nhạc cụ phương Tây tháng 4/2024

Ngày 12 và 24/4/2024, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức mời các giảng viên nước ngoài đến giảng dạy masterclass cho các học sinh sinh viên Khoa Nhạc cụ Phương Tây (bộ môn Đàn dây và Kèn) tại văn phòng Khoa bộ môn gồm: GS. Christophe Poiget - Nhạc viện quốc gia Paris và nghệ sĩ Anna Koch - bộ môn clarinet.

Sau đây là hình ảnh các buổi masterclass:

GS. Christophe Poiget giảng dạy masterclass tại Khoa Đàn dây
 

 
Nghệ sĩ  Anna Koch và bass clarinet