Hình ảnh chương trình báo cáo tiểu luận tổng quan của các nghiên cứu sinh

Chiều 18/01/2022, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tiểu luận tổng quan của các nghiên cứu sinh: Trần Ánh Minh, Nguyễn Thị Việt Thảo (khóa V). Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

Chương trình báo cáo tiểu luận tổng quan - nghiên cứu sinh Trần Ánh Minh
 

 

 
 


 
Chương trình báo cáo tiểu luận tổng quan và chuyên đề 1 - nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Việt Thảo