Hình ảnh chương trình báo cáo tiểu luận tổng quan tháng 3-2023

14g30 Thứ Hai, ngày 13/3/2023, tại Hội trường B, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh khóa 7, học viên Mai Thanh Sơn với đề tài "Nhạc khí gõ trong Nhã nhạc".

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: