Hình ảnh chương trình báo cáo tiểu luận tổng quan tháng 7/2024 - nghiên cứu sinh Huỳnh Thị Thu Hiền

14g30 ngày 02/7/2024, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tiểu luận tổng quan tại phòng họp Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
Nghiên cứu sinh Huỳnh Thị Thu Hiền báo cáo tiểu luận tổng quan với đề tài luận án: "Đặc trưng phong cách hòa tấu nhạc tài tử Nam Bộ".

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: