Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp cao học chuyên ngành Biểu diễn Piano

Chiều 13/11/2019, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tốt nghiệp cao học chuyên ngành Biểu diễn Piano cho các học viên: Nguyễn Lý Sơn Ca (khóa XXIV), Nguyễn Thùy Dương và Nguyễn Lữ Hiệp (khóa XXV).

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:
 

TS. Đặng Huy Hoàng - Phó phụ trách Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế - đọc quyết định thành lập Hội đồng khoa học
chương trình tốt nghiệp cao học cho 3 học viên 


Nguyễn Lý Sơn Ca (khóa XXIV) trình bày chương trình tốt nghiệpNguyễn Lữ Hiệp (khóa XXV) trình bày chương trình tốt nghiệp


Nguyễn Thùy Dương (khóa XXV) trình bày chương trình tốt nghiệp


Hội đồng khoa học và các học viên tham dự chương trình tốt nghiệp chuyên ngành Biểu diễn Piano