Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp cao học chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc

Chiều 09/12, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tốt nghiệp chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc cho các học viên Cao học khóa XXV: Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Cửu Thị Xyta.
Sau đây là một số hình ảnh chương trình tốt nghiệp của các học viên:
 

TS. Đặng Huy Hoàng - Trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đọc quyết định thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành cho 2 học viên


Chương trình báo cáo tốt nghiệp học viên Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên ngành Biểu diễn thanh nhạcChương trình báo cáo tốt nghiệp học viên Nguyễn Cửu Thị Xyta, chuyên ngành Biểu diễn thanh nhạc