Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Biểu diễn và Phương pháp giảng dạy cho các chuyên ngành nhạc cụ dân tộc

Ngày 26.11.2019, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cho học viên Cao học khóa XXV Xa Doãn Hồng Lợi, chuyên ngành Biểu diễn đàn tranh và chương trình tốt nghiệp chuyên ngành Phương pháp giảng dạy chuyên ngành cho học viên: Nguyễn Triều Nguyên (đàn tranh), Dương Thanh Phương (đàn nguyệt).

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

 

TS. Đặng Huy Hoàng - Trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đọc Quyết định thành lập Hội đồng khoa học
các chuyên ngành


Chương trình báo cáo tốt nghiệp - học viên Xa Doãn Hồng Lợi
Học viên tặng hoa cho các giảng viên Hội đồng khoa học


Chương trình báo cáo tốt nghiệp - học viên Nguyễn Triều Nguyên (đàn tranh)


Chương trình báo cáo tốt nghiệp - học viên Dương Thanh Phương (đàn nguyệt)


Các học viên tặng hoa cho Hội đồng khoa học chương trình tốt nghiệp