Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Chỉ huy hợp xướng, Phương pháp giảng dạy và Biểu diễn Thanh nhạc

Ngày 03/12/2019 Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cao học cho các học viên khóa XXV chuyên ngành Chỉ huy hợp xướng, Phương pháp giảng dạy Thanh nhạc và Biểu diễn Thanh nhạc.

Một số hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp của các học viên: 

 

TS. Đặng Huy Hoàng - Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đọc quyết định thành lập Hội đồng khoa học
chương trình tốt nghiệp các chuyên ngành


Chương trình báo cáo tốt nghiệp học viên Nguyễn Thị Kim Điệp, chuyên ngành Chỉ huy hợp xướng

Hội đồng khoa học chương trình tốt nghiệp chuyên ngành Chỉ huy hợp xướng


Chương trình báo cáo tốt nghiệp của học viên Trần Thị Thúy An, chuyên ngành Phương pháp giảng dạy Thanh nhạcChương trình báo cáo tốt nghiệp của học viên Đặng Quang Vinh, chuyên ngành Phương pháp giảng dạy Thanh nhạc


Chương trình báo cáo tốt nghiệp của học viên Trần Thị Kim Anh, chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc


Chương trình báo cáo tốt nghiệp của học viên Nguyễn Thị Mai Phương, khóa XXIV, chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc