Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp Cao học Hội đồng thi chiều 12/10/2023

14g ngày 12/10/2023 Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cho các học viên Cao học khóa 28, chuyên ngành Biểu diễn Piano: Phạm Ca Dao, Trần Thiên Hà tại Hội trường A Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. 

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình tốt nghiệp:


TS. Trần Kiều Lại Thủy - Thư ký Hội đồng khoa học công bố Quyết định thành lập Hội đồng khoa học của 2 học viên


Chương trình biểu diễn tốt nghiệp của học viên Phạm Ca Dao khóa 28, chuyên ngành Biểu diễn PianoChương trình biểu diễn tốt nghiệp của học viên Trần Thiên Hà​​​​​​​ khóa 28, chuyên ngành Biểu diễn PianoHội đồng khoa học chương trình bảo vệ tốt nghiệp của 2 học viên