Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp cao học - Hội đồng thi chiều 16-5-2022

14g ngày 16/5/2022, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng báo cáo tốt nghiệp cao học cho các học viên:
- Dương Văn Lạc (chuyên ngành Biểu diễn đàn nhị).
- Nguyễn Minh Phước (chuyên ngành Âm nhạc học) báo cáo tốt nghiệp đề tài "Bài bản cho dàn nhạc trong các vở dù kê cổ điển tại Trà Vinh hiện nay".
Chương trình diễn ra tại Hội trường A Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

Chương trình báo cáo tốt nghiệp của học viên Dương Văn Lạc
Hội đồng thi chương trình báo cáo tốt nghiệp của học viên Dương Văn LạcChương trình báo cáo tốt nghiệp của học viên Nguyễn Minh Phước