Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp cao học - Hội đồng thi chiều 17-5-2022

14g ngày 17/5/2022, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng báo cáo cho các học viên cao học chuyên ngành Biểu diễn Piano:
- Trần Thiên Hà (báo cáo giữa kỳ).
- Nguyễn Mỹ Linh (báo cáo tốt nghiệp khoá 27).
Chương trình diễn ra tại Hội trường A Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:
Chương trình báo cáo tốt nghiệp của học viên Nguyễn Mỹ Linh
Học viên Trần Thiên Hà trình bày chương trình báo cáo giữa kỳ Hội đồng khoa học chương trình báo cáo của các học viên