Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp cao học Hội đồng thi chiều 18/5/2023

14g ngày 18/5/2023, Nhạc viện TP. Hồ Chí minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp học viên Cao học khóa 28 chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc: Đặng Thị Hằng, tại Hội trường A Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

 
Hội đồng khoa học và học viên báo cáo chương trình tốt nghiệp