Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp cao học Hội đồng thi chiều 22/5/2023

14g ngày 22/5/2023, Nhạc viện TP. Hồ Chí minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cho các học viên Cao học khóa 28: Nguyễn Thị Kim Điệp (chuyên ngành Biểu diễn Piano), Dương Đình Hoàng Gia (chuyên ngành Chỉ huy hợp xướng) tại Hội trường A Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

Chương trình tốt nghiệp của học viên Nguyễn Thị Kim Điệp
 

TS. Đặng Ngọc Giang Quân đọc Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học chương trình tốt nghiệp của học viên Nguyễn Thị Kim Điệp


Học viên Nguyễn Thị Kim Điệp trình bày chương trình biểu diễn


Học viên Nguyễn Thị Kim Điệp trình bày chương trình biểu diễn


Học viên Nguyễn Thị Kim Điệp trình bày chương trình biểu diễn hòa tấu cùng piano 2 - ThS. Nguyễn Anh Thư


Học viên Nguyễn Thị Kim Điệp trình bày chương trình biểu diễn hòa tấu cùng piano 2 - ThS. Nguyễn Anh Thư


Hội đồng khoa học chương trình bảo vệ tốt nghiệp của học viên Nguyễn Thị Kim Điệp


Chương trình tốt nghiệp của học viên Dương Đình Hoàng Gia


TS. Trần Kiều Lại Thủy đọc Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học chương trình tốt nghiệp của học viên Dương Đình Hoàng Gia


Học viên Dương Đình Hoàng Gia trình bày chương trình tốt nghiệp


Học viên Dương Đình Hoàng Gia trình bày chương trình tốt nghiệp


Học viên Dương Đình Hoàng Gia trình bày chương trình tốt nghiệp


Học viên Dương Đình Hoàng Gia trình bày chương trình tốt nghiệp


Hội đồng khoa học chương trình bảo vệ tốt nghiệp của học viên Dương Đình Hoàng Gia