Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp cao học - Hội đồng thi chiều 26-5-2022

14g ngày 26/5/2022, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng báo cáo tốt nghiệp cho các học viên cao học chuyên ngành Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Thanh nhạc tốt nghiệp học phần Biểu diễn: Bùi Thái Hòa, Âu Nguyễn Thanh Nguyên, Đào Thị Phương Ly khóa 28.

Chương trình diễn ra tại Hội trường A Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:
 
Chương trình báo cáo tốt nghiệp của học viên Bùi Thái Hòa


Chương trình báo cáo tốt nghiệp của học viên Âu Nguyễn Thanh NguyênChương trình báo cáo tốt nghiệp của học viên Đào Thị Phương Ly