Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp Cao học - Hội đồng thi chiều 27/10/2023

14g ngày 27/10/2023, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cho các học viên Cao học chuyên ngành Biểu diễn Thanh nhạc cho học viên Cao học: Trần Thị Kim Anh (khóa 29), Hồ Hoàng Ngọc (khoá 28).


Sau dây là một số hình ảnh chương trình tốt nghiệp của các học viên:


TS. Trần Thanh Hà - Thư ký Hội đồng khoa học đọc Quyết định thành lập Hội đồng khoa học của học viên


Chương trình biểu diễn tốt nghiệp của Học viên Trần Thị Kim Anh 


Chương trình biểu diễn tốt nghiệp của Học viên Hồ Hoàng Ngọc