Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp Cao học - Hội đồng thi chiều 30/10/2023

14g ngày 30/10/2023, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cho học viên Cao học chuyên ngành Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Violon: Trần Ngân Hà (khoá 28) với đề tài: "Giảng dạy kỹ thuật tay trái violon bậc Trung cấp tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh".

Sau dây là một số hình ảnh báo cáo tốt nghiệp của các học viên:


TS. Trần Kiều Lại Thủy - Thư ký Hội đồng khoa học đọc Quyết định thành lập Hội đồng khoa học