Hình ảnh chương trình báo cáo tốt nghiệp Cao học - Hội đồng thi chiều 31/10/2023

14g ngày 31/10/2023, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình báo cáo tốt nghiệp cho các học viên Cao học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc khóa 28 : Nguyễn Thị Ngọc Bích với đề tài "Nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc cho học sinh lớp 1, 2 trường TH Trần Danh Lâm quận 8, Tp. Hồ Chí Minh", Phạm Nguyễn Ngọc Minh với đề tài "Dạy môn Electric keyboard tự chọn cho học sinh cấp 2 trường Việt Anh, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh". 

Sau dây là một số hình ảnh báo cáo tốt nghiệp của các học viên: